Messer

Dato: 15 -18 August
Aqua Nor 2015 vil Teknor være med for 17. gangen.
Helt tilbake til 1985, har vi levert, montert og servet utstyr for oppdrettsnæringen.

Vår Kvalitet - produkter - systemer har alltid gitt næringer det beste driftsresultat med lave service - og vedlikeholdskostnader

Besøk oss på stand F-557

Ta gjerne kontakt, så registrer vi dere for fri adgang.

Dato: 18 -21 August
Aqua Nor 2015 vil Teknor være med for 16. gangen.
Helt tilbake til 1985, har vi levert, montert og servet utstyr for oppdrettsnæringen.

Vår Kvalitet - produkter - systemer har alltid gitt næringer det beste driftsresultat med lave service - og vedlikeholdskostnader

Besøk oss på stand E-406

Ta gjerne kontakt, så registrer vi dere for fri adgang.


Aqua Nor 2013
Dato: 13- 16 August
Link: http://nor-fishing.no/aqua-nor/aqua-nor-2013/