Produkter


Teknor har gjennom mange år vært en ledende bedrift innen VANN - ENERGI - og LUFT.
Spesielt har oppdrettsnæringen og fiskeindustrien nytt godt av våre kunnskaper.
Vi trives med utfordringer slik at vår allsidighet og praktiske erfaringer blir benyttet.
Et godt resultat er avhengig av dine ønsker og muligheter, samt et nært samarbeid med oss.