Filter

 Bernoulli filter
Et helautomatisk filter for ferskvann, sjøvann og prosessvæsker.
Filtret motvirker effektivt gjentetting og smuss på trykksatte system.
Teknologien i filtret utnytter Bernoullis prinsipp.

Det orginale Bernoulli filter. Solgt i Norge siden 1990.


 Azud
Er spesialisert på å gi den beste løsningen for hvilket som helst
filtrerings problem i industrien.
Løsningene er effektiv, til å stole på og sikker tatt i betraktning alle
faktorer som påvirker. Azud kan tilpasse til filter løsninger til
forskjellige oppgaver.


 Hydrotech
Utforming gjør det spesielt bra for settefiskanlegg.
Både for resirkulerings anlegg, der den høye driftsikkerheten er avgjørende, og i det åpne systemet for filterering av inntak - og utløpsvann
Generelt egner filteret seg til mange oppgaver innen prosess industri, vannverk og avløpsstasjoner.