Pumper


Er de tekniske anleggs hjerter hvor flytende medier skal behandles. Finnes i mange utgaver, alle til passet sin spesielle oppgave, dette krever detaljekunnskap og riktig planlegging.