UV-System

Atlantium
Bringer UV desinfeksjon til nye nivåer i effektivitet. Tredjeparts validering i henhold til
USEPA protokollen, oppnår mer enn 5 log reduksjon av mikrober.
Et totalt pålitelig UV system som har en miljøvennlig løsning, med større UV doser, redusert energiforbruk og lave service kostnader