Atlantium UV


Hydro Optic UV
Et patentert UV system som revolusjonere bruk av mediumstrykk UV lamper.
Kammeret i UV`en er innlagt med tykkt kvarts glass, noe som gjør til at UV strålene reflekteres bedre enn i standard konvensjonelle UV kammer.
UV strålene strekker seg lengre og gir en UV dose som inaktivisere patogener.
Da slipper man å bruke mange UV lamper for å oppnå den dosen man ønsker.
Man sparer strøm og antall UV lamper

Standard UV VS Atlantium HOD
Standard UV VS Atlantium HOD
Kvarts
Kvarts
Kvarts glass
Kvarts glass
UV kammer
UV kammer
RED (Reduction Equivalent Dose)
Er sertifisert igjennom en tredje parts validering.
UV systemene er da validert etter en internasjonal validerings protokoll som
EPA (USA), DVGW(Tyskland) og ÔNORM (Østerrike).

Red er den absolutt laveste leverte mJ/cm2 dose, i hele UV kammeret.
Er Red dose 40 mJ/cm2 ved 80% UVT, vil hele kammeret få den dosen kontinuerlig.
Gjennomsnittlig dose som ikke er RED seritifisert kan variere fra 18 mJ/cm2 til 90 mJ/cm2 i kammeret .
Det er defor veldig viktig å vite om UV systemet er validert for akkurat de forholdene
dere har ved anlegget
. Da med tanke på transmisjon i vannet (UVT).

NB! Husk å spør om RED sertifisert UV dose, for spesielt din UV transmisjon på anlegget.