Prosjektering

Teknor har gjennom 25 år prosjektert og levert utstyr med et høyt krav til riktig teknisk løsning og spesielt lagt vekt på korrekt montasje og drift.
Praktisk erfaring kombinert med lang og solid teknisk utdannelse, gir oss en fordel og ikke minst en evne til å løse de stedlige problem .
Teknisk utstyr til rett oppgave, korrekt montert i henhold til de stedlige forhold, riktig styring og overvåkning, gir et driftsresultat med lave kostnader og lang levetid.
Slik bidrar Teknor til investeringer som har lang og rimelig driftstid.

3D tegninger: