Referanser

- Drammen Fjernvarme
- Elkem Thamshavn AS
- Eidane Smolt AS
- Ewos Innovation AS
- Fosdalen Industrier AS
- Glitrevannverket
- Helgesen Maskin AS
- Inntre AS
- Cermaq Norway AS
- Marine Harvest Norway AS
- Lerøy AS
- Nordland Leppefisk AS
- Namsos Sykehus
- Rieber & Søn ASA
- Salmar Settefisk AS Avd. Folla
- Ryfylke Rensefisk
- Namdal Rensefisk
- Skretting ARC
- Statkraft Energi
- Veso Vikan AS
- Vikan Settefisk AS

Et utdrag av noen kunder.