RENT VANN - REN ENERGI- REN LUFT
Teknor System AS driver med salg, montasje og service av utstyr til settefiskanlegg og annen industri.
Vi bygger sjøstasjoner, energianlegg, oksygeneringsanlegg, trykkluftsanlegg i Norge.
Se oss på Facebook.